Fidan Üretim Merkezi

Paylaş
Konya Şeker’in kuraklıkla mücadele ve ekosistemde tarımsal üretim aleyhine bozulan dengeyi üretici lehine değiştirmek amacıyla başlattığı ve Türkiye nüfusu kadar ağaç hedefiyle yürüttüğü ağaçlandırma çalışmalarını sürekli hale getirmek için kurduğu ve 2005 yılında faaliyete geçirdiği Fidan Üretim Merkezi ilk olarak 1,5 milyon fidan/yıl üretim kapasitesi ile kurulmuş, 2012 yılında eklenen ilave üretim alanları ile merkezin üretim kapasitesi 2 milyon fidan/yıla çıkarılmıştır.

Merkez yaptığı fidan üretimiyle bir yandan Konya Şeker’in ağaçlandırma çalışmalarında sürekliliği sağlarken, merkezde üretilen meyve fidanları da uygun bölgelerde ihtiyaç sahibi üreticilere dağıtılmaktadır.