Misyon & Vizyon

Paylaş
Türkiye'nin Gücüne İnanmak...
Ülkemizin uluslar arası rekabette hak ettiği yerde olabilmesi için dünyadaki gelişmelerin yakından takip edilerek üstün kaliteli ürünler ve rekabetsel fiyatlarla uluslar arası pazarda yer alınması gereğinden hareket eden Dr.Recep Konuk; ülkemizin yarınları için üreticilerimizin gücüne inanmaktadır. Bu çerçevede ülkemizin geleceği ile ilgili en temel unsurun tarım olduğu gerçeğinden yola çıkılarak çiftçilerimizin en son teknoloji ve teknik donanıma sahip olarak üretimde sürekliliği mümkün kılmak ve tarımsal ürün çeşitliliğini artırarak tüketiciye toplum ve birey sağlığını ön planda tutan sağlıklı, doğal ve yenilikçi ürünler sunmak ve sanayi ile tarımın en üst seviyede entegrasyonunu sağlayarak bu konuda Türkiye'yi tüm dünyada öncü duruma getirmek Recep Konuk misyonunun temelini teşkil eder.

Dünyadaki en son teknolojileri kullanmak suretiyle ve yenilikçi projelerle Türkiye'nin tarımsal sanayide dünyanın lider ülkelerinden biri haline gelmesini sağlamak.
 
  • Tarımsal sanayiyi geliştirmek suretiyle üretimde sürdürülebilirliği sağlamak ve ülkemizin dışa bağımlılığını asgariye indirmek ve gerekli yatırımları yapmak.
  • Türk üreticisinin çağdaş yaşam olanaklarına kavuşmasını sağlamak, ekonomik ve sosyal refahının yükselmesine katkıda bulunmak.
  • Tarımsal sanayideki gelişmelerle yeni iş olanakları yaratarak istihdama katkıda bulunmak ve çiftçi nüfus fazlalığının tarımsal sanayiye kaydırılması suretiyle kırsaldan kente göçü azaltmak, bu çerçevede de doğduğu topraklarda yaşayan ve geçimini sağlayan mutlu insan topluluğu oluşturarak sağlıklı kentleşmeye katkıda bulunmak.
  • Bilimsel araştırmalarla ülkemizde yeni ürünlerin yetişmesine katkıda bulunmak.
  • Toplum, çevre ve insan sağlığını her şeyin üstünde tutarak tüketiciyi üstün kaliteli, % 100 doğal, sağlıklı ürünlerle buluşturmak, üreticiden tüketiciye doğrudan doğruya sunulan ürünlerle tüketicilerde kaliteli yaşam bilincini oluşturmak.
  • Eğitim, sağlık, çevre, spor gibi toplumumuzun duyarlı olduğu ve ülkemizin geleceğini ilgilendiren konularda gerekli sosyal sorumluluk bilinci ile topluma öncülük etmek.