Yazılı Metinler

Paylaş

Değerli Dostlar

Ülke nüfusunun yarıya yakınının geçimini tarımdan sağladığını düşünerek, tarıma verilen önemin artırılmasını sağlamak ve tarımsal sanayinin gelişmesine katkı vermek amacıyla Türkiye'nin en büyük ve Avrupa'nın en modern Şeker Fabrikası yatırımını Çumra'da gerçekleştirdik.

Tamamı öz sermaye ile bir yıl gibi kısa zaman içerisinde tamamlanan ve hizmete açılarak üretime başlayan ve ülke ekonomisine ciddi anlamda katma değer sağlayan şeker fabrikasının ardından yeni yatırımlara yöneldik.

Dünya ülkeleriyle rekabet edebilir tek tarımsal sanayi ürünü olan şeker pancarı konusunda Türkiye'nin lideri olan Konya Şeker, hammaddesi pancar ve şeker olan ürünlerin üretimine öncelik vermiştir. Çumra Şeker'in açıldığı gün temelini attığımız ve Türkiye'de de bir ilki oluşturan, şeker paritesini bakışı tamamen değiştiren, yeni bir anlayışın sonucu olarak Sıvı Şeker Fabrikası da 6 aylık bir zaman diliminde bitirilerek üretime başlamıştır. Özellikle büyük sanayi kuruluşlarının yoğun talepleri sonucu, üretimimizi iki katına çıkarmak için tesissin rehabilitasyonu ve geliştirme çalışmalarına da hız verdik. Ülkemizin, Avrupa Birliği'ne giriş sürecinin hız kazandığı bu günlerde özellikle tarım konusunda büyük dayatmaların olacağını bildiğimiz için ülkemizin tarım potansiyelini arttırmak ve AB ülkeleriyle rekabet eder hale gelmek için tarımsal sanayileşmeye büyük önem verdiğimizi bir kez daha hatırlatmak isterim.

Bu doğrultuda, ilk kez Sıvı Şeker Fabrikası ile başladığımız yatırımlarımıza yenilerini ekledik.

Şekerli mamullerin öncüsü olarak başlangıç yapan ve halk arasında bonbon şeker olarak bilinen 'Boniki' adıyla yeni bir ürünün üretimine başladık. İlk etapta siz değerli çiftçilerimizin beğenilerine sunulan ve büyük ilgi gören bonbon şekerlerin üretimine hız vererek, üretim ağını geliştirdik ve büyük marketlerin vitrinlerinde yerimizi aldık.

Türkiye'de ilk kez elenmiş ve graft ambalajlı olarak, hijyenik bir ortamda üretilen ve piyasaya sürülen Şeker Tanesi tüketicilerimiz tarafından büyük beğeni görmüştür. Şeker Tanesi'nin yanında 'Şeker Küpü' markasıyla küp şeker üretimiz da devam ediyor.

Şeker ürünlerinin her türlüsünün üretiminin gerçekleştiği Konya Şeker'de şeker fabrikaları içinde bir ilki daha gerçekleştirerek çikolata üretimine başlayacağız. Avrupa ülkelerince de kabul görecek ve şekerli mamuller piyasasında büyük beğeni kazanacağına inandığımız çikolata üretimine bu yılın Ramazan ayında başlayacağımızı sizlere müjdelemek isterim.

Sevgili çiftçi kardeşlerim;
Dünya ülkeleri ile rekabet edeceğimiz tek tarımsal ürün olan şeker pancarı tarımının sürdürelebilirliğini devam ettirebilmek için, hammaddesi şeker pancarı olan yatırımlara ağırlık verdiğimizi söylemiştik. Bu bağlamda ilk olarak şeker pancarından elde edilen ve ülkemizin petroldeki dışa bağımlılığını azaltmak amacıyla benzin katkı maddesi Bio-Etanol üretimine geçmek için düğmeye bastık. Çumra Şeker'de temelini attığımız tesiste üretilecek olan Bio-Etanol sayesinde hem hava kirliliğinin önüne geçilecek, hem de çevre dostu bir yakıt üreterek pancar ekim sahasının genişlemesine katkıda bulunacağız. Bu çalışmalarla Türk ekonomisinin sırtında bir kambur olarak gösterilen tarımı ve bu sektörden geçimini sağlayan çiftçilerimizi kambur değil, ülkesinin gelişmesine ve kalkınmasına katkı sağlayan bir sektör haline getirmiş olacağız.

Bio-Etanol dışında yeni bir yatırımın daha temellerini atmış bulunuyoruz. Cihabeyli ilçemizde yatırımına başladığımız Damla-Sulama ve Sulama Borularının üretildiği fabrikanın üretime geçmesi ile birlikte, hızla yok olmaya yüz tutan yer altı su rezervinin daha rantabl kullanılması sağlanacak. Bu sistem sayesinde, üreticilerimiz gübre, ilaç, sulama, işçilik ve benzeri konularda büyük tasarruf sağlamış olacaklar. Damla sulama sistemi ile birlikte tarımsal rekabetin kaliteli bir şekilde yapılabilmesinin temelleri de atılmış olacaktır.

Değerli okuyucular;
Tarım sektörünün hayvansal üretim boyutunun giderek can çekiştiği ülkemizde, tarımın bitkisel boyutunun yanı sıra hayvancılığa da katkı sağlamak amacıyla yeni bir çalışma daha başlattık.

'Danabank' adı verilen hayvan kreşi projemizle, çiftçilerimizin elinde bulunan büyükbaş hayvanları bir çatı altında toplamayı hedefliyoruz. Hayvanların tek tek bakımının hem zor, hem de masraflı olduğu öngörüsüyle bölgelerimizde açacağımız hayvan kreşleri sayesinde hayvan toplulaştırması yaparak, üreticilerimizin yükünü azaltacağız ve hayvanların hijyenik ortamda daha verimli olmalarını sağlayacağız.

Bilgisayar ortamında ve veteriner kontrolünde bakımları yapılacak olan hayvanlardan elde edilecek sütler tamamen hijyenik ve AB normlarına uygun olacaktır. Türkiye'de üretilen 10 milyon litre sütün 7,5 milyon litresinin kayıt dışı olduğu gerçeğini göz önünde bulundurarak, AB üyesi olacak ülkemizin kayıt dışı süt üretimini en aza indirmek bizim görevimizdir. Bunu yapmamamız halinde kayıt dışı olarak üretilen 7,5 milyon litre süt kota dışı tutulacak ve AB ülkeleri sadece bizim 2,5milyon litre sütümüzü kota olarak kabul edecektir. Bu proje sayesinde ülkemizin süt kotasının arttırılması için yapılabilecek projelere öncülük etmiş olacağız. Bu vesile ile sütün pazarlaması daha kolay hale gelecek ve çiftçilerin ürettiği süt gerçek fiyatını bulacaktır.

Buradan elde edilen gelirler de hayvan sahiplerine dağıtılarak, aile bütçelerine katkı sağlanacak ve en önemlisi de kadınlarımız ailelerine daha çok zaman ayırabileceklerdir.Bu arada Şeker Süt tarafından 4 milyon metrelik alanda hayvan kreşiyle ilgili çalışmaların da tüm hızıyla devam ettiğini belirtmek isterim.

Değerli dostlar;
Başlı başına bir yatırım olan ve ülkemizin can damarını oluşturan ağaçlandırma çalışmalarından da kısaca söz etmek istiyorum. Bildiğiniz gibi 3 yıl önce başlattığımız ağaçlandırma çalışmalarında 2 bin kilometrelik köy yolu sağlı sollu ağaçlandırıldı ve toplam 2 milyon 50bin adet çeşitli ağaç türleri toprakla buluşturuldu.

Konya-Karaman karayolu, Konya-Adana karayolu ve Konya-Ankara karayolu üzerinde 'Şeker Ormanı' adıyla ormanlık alanlar oluşturuldu ve Konya'nın iklimine katkı sağlayacak ağaçlandırma projelerinin temelleri atıldı.

Konya Şeker'in yatırımları sadece bunlarla sınırlı kalmıyor. Sürekli olarak yeni yatırımları, yeni projeleri hayata geçiriyoruz.

Bu yatırımları yapmaktaki en büyük amacımız, tarım sektörünün önündeki engelleri ortadan kaldırılmasına katkıda bulunmak ve geçimini tarımdan sağlayan üreticilerimizin refah seviyelerini arttırarak, yaşadıkları bölgede karınlarını doyurabilmelerini sağlamak.

Sözlerime, Hadim-i Hazretlerinin;
'Kamil odur ki; ortaya koya bir eser,
Eseri olmayanın yerinde, yeller eser.'

Sözüyle son verirken, tüm insanlara bu güzel ve anlamlı sözün yerine getirilmesine katkıda bulunmak için çağrıda bulunuyorum.