Konuşma Metinleri

Paylaş

Bizim İçin Siyasetin Manası Mahcup Olmamak ve Mahcup Etmemektir

Milletimiz 7 Haziran’da bir kez daha sandık vasıtasıyla iradesini beyan edecek ve demokrasi sınavında huzura çıkan siyasi heyetlerden yeterliğine kanaat getirdiği bir siyasi heyete yetki verecek. Milletimiz hür ve serbest seçimlerden bu yana her seçimde sergilediği erdemi bir kez daha gösterecek ve önümüzdeki seçimlerde de sandığı sarraf terazisi gibi kullanarak, kendinden olan ile olmayanı, derdi millet olan ile olmayanı, tarafını milletten yana seçen ile seçmeyeni, milletin derdi ile dertlenen ile millete efelenenleri ayırt edecek, hizmetkârlığa talip olanlarla millete efendiliğe heveslenenler arasında hakemliğini yapacak.
2002 yılından bu yana her girdiği seçimden büyüyerek çıkan ve her seçimde bir önceki seçimde reyini alamadıklarının önce hizmetleriyle gönlünü ve bu hasbi gayretiyle her gelen yeni sandıkta gönlünü aldıklarının reyini de alan AK PARTİ 7 Hazirandaki sandık sınavından da Sayın Başbakanımız Ahmet Davutoğlu’nun Yeni Türkiye tasavvuruna milletimizden destek ve onay alarak alnının akıyla ve daha da büyüyerek çıkacaktır. Çünkü bu heyet diğer siyasi heyetlerle siyasete bakış açısında farklılaşan bir heyettir. Bu heyette hizmetkârlığı kimin yaptığı değil hizmetin kendisi esastır. Bu heyette makam, mevki, rütbe teferruat, milletin derdine derman üretmek için bayrak yarışı koşmak esastır.
Bizim siyasi heyetimizde kimin hangi görevde olacağı veya kimin nerede koşturacağı değil milleti hizmetle buluşturmada bu takıma ve milletimize ne kadar katkı vereceği, üstlenilen milletin vekilliği sıfatının ve sandığın tevdi ettiği emanet hırkasının hakkıyla taşınması mühimdir. Bu heyetin ufkunun ve hizmet aşkının sınırları yoktur.
Bu heyet için siyasetin manası mahcup olmamak ve mahcup etmemektir. Bu büyük ailenin arkasına kefaletini koyarak sandıkta milletin huzuruna sunduğu heyet hem bu büyük aileye hem de milletimize karşı mahcup olmayacak yeterlik ve yetkinlikte, kendine güvenenleri mahcup etmeyecek niteliktedir. Bunun ispatı AK PARTİ’li siyasi tarihimizdedir. Milletin Partisine kavuşmadan önceki Türkiye ile bugünün Türkiye’si arasındaki fark AK PARTİ’nin siyasi takım oluşturma farkıdır. Eski Türkiye ile Yeni Türkiye arasındaki fark, AK PARTİ ile yerleşen tarz-ı siyasetin yani gücünü milletten alan, sadece ve sadece millete hesap veren siyaset tarzının farkıdır. Çözümsüzlüğün çözüm kabul edildiği eski Türkiye’nin kalıplarını yıkmak, ezberlerini bozmak ve devlet için millet anlayışından millet için devlet anlayışına geçmek her babayiğidin sergileyeceği bir marifet değildir. Marifet odur ki; kronikleştirilmiş meseleleri aşmak, taktığı başörtüsü, sahip olduğu diploma, anadan babadan devraldığı nesep, yaşadığı coğrafya sebebiyle kıyıya köşeye itilmişlere uygulanan asırlık ayrımcılığı yıkmak, zenginliği ve refahı belli bir zümrenin elinden alıp milletin tamamına yaymak, devletin kaynaklarını imtiyazlı sınıfların tekelinden kurtarıp o kaynaklarla işleyen bir ekonomi kurup milli geliri kat be katlamak, söz dinleyen Türkiye ezberini bozup, ülkemizi tarihine ve ağırlığına yakışır şekilde dünya milletler ailesi arasında sözü dinlenen hale getirmek, Türkiye’yi, üstüne oyun oynanan Türkiye’yi Oyun Bozan ve Oyun Kuran Türkiye haline getirmektir. Bunlar sadece 13 yılın kaba özetidir ve bu başarı millete karşı, her seçimde kendine güvenen millete karşı mahcup olmamayı ve sandıkta irade sergileyenleri mahcup etmemeyi ilke edinene ve bu ilkeyi benimseyenlerle millet huzuruna çıkmayı alışkanlık haline getiren AK PARTİ’nin marifetidir.
7 Haziran 2015 için yine hazırız, ilkemiz yine değişmedi; mahcup olmadık, mahcup etmedik yine mahcup olmayacağız, yine mahcup etmeyeceğiz, Alnımız Ak Başımız Dik Yeni Türkiye’yi Hep Birlikte İnşa Edeceğiz.