Haberler

Paylaş

ORTAKLARIMIZIN TARLADAKİ, BAĞDAKİ, BAHÇEDEKİ, AHIRDAKİ, MERADAKİ ÜRETİMLERİNİ KORUMAK VE BÜYÜTMEK KADAR SAĞLIĞINI KORUMAK DA DEMOKRATİK HAKLARINI SAĞLIK ENDİŞESİ TAŞIMADAN KULLANMALARINI SAĞLAMAK DA KOOPERATİFİMİZİN GÖREVİDİR.

24 Eylül 2021
Bu çerçevede herkesin malumu olduğu üzere pandemi şartları altında gerçekleştirilecek genel kurulumuzu, ortaklarımıza yönelik sağlık risklerini azaltmak için yıllar sonra ilk defa Şeker Ambarı yerine Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu’nda yapılmasına karar vermiştik. İstemiştik ki, nöbet değişimini gerçekleştireceğimiz bu genel kurulumuza açık hava şartlarında sağlık endişesi taşımadan arzu eden her ortağımız katılabilsin ve yüksek katılım ile ortak iradesi sandıkta tam ve kâmil manada tesis edilebilsin.

Ancak, hem ilimizdeki salgının seyri hem de ortaklarımızın şifahi ve yazılı müracaatları aldığımız tüm önlemlere rağmen durumu ve riskleri yeniden değerlendirmeyi ortaklarımıza karşı duyduğumuz sorumluluk gereği zorunlu kılmıştır.

Bu çerçevede, çok sayıda ortağımız kooperatifimize dilekçe ile müracaat ederek, salgın nedeniyle seçimli olağan genel kurula katılıp katılmama konusunda sağlık kaygıları nedeniyle tereddütlü olduklarını ve genel kurulun ertelenmesini talep etmişlerdir. Müracaatta bulunan ortaklarımız demokratik haklarını kullanarak kooperatiflerinin geleceğinin şekilleneceği bu genel kurulda oy kullanmak istediklerini ancak riskli yaş gurubu veya kronik rahatsızlıkları sebebiyle oy verirken sağlık risklerini de göğüslemek istemediklerine vurgu yapmışlardır. Dilekçe ile bu taleplerini dile getiren ortaklarımızdan katbekat fazla ortağımız da benzer endişe ve taleplerini şifahi olarak bizzat kooperatife gelerek veya telefonla iletmişlerdir.

Maalesef salgının ilimizde son bir hafta içindeki seyrinin ortaklarımızın bu endişelerini haklı çıkaracak ve kuvvetlendirecek boyutlarda olduğu herkesin malumudur. Son hafta verilerinde ilimizdeki vaka sayısı 100 binde 391,15’e yükselmiş, buna karşılık tek doz aşı yaptıran hemşehrilerimizin oranı %61,7’de kalmış, Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca da geçtiğimiz günlerde ilimizi yüksek riskli iller arasında sayarken vatandaşlarımızı mecbur olmadıkça kalabalık ortamlardan uzak durmaları konusunda uyarmıştır.

Gerek ilimizde vakalardaki artış gerekse Sayın Bakanımızın uyarıları dikkate alındığında ortaklarımızın büyük bir çoğunluğunun demokratik hakları olan seçme ve seçilme hakkını sağlık endişesi nedeniyle kullanamama ve bu durumun da ortak iradesinin tesisini zedeleme riski mevcuttur.

Her ne kadar genel kurulumuzu sağlık risklerini azaltmak için %25 kapasite ile seyircili maçların oynandığı Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu’nda yapmayı planladıysak da mekân aynı olmakla birlikte katılımcı şartları açısından farklar mevcuttur. Bilindiği gibi futbol müsabakalarını izlemek için tribüne gelecek seyircilerde iki doz aşı yaptırma ya da müsabaka öncesi PCR Testi yaptırma zorunluluğu aranmaktadır. Halbuki kooperatifimizin seçimli olağan genel kuruluna katılacak ortaklarımızdan iki doz aşı ya da PCR testi istenmesi ve bu şartları yerine getirenlerin genel kurula katılması hukuken/fiilen mümkün değildir. Böylesi bir zorunluluğun ortaklarımızın seçme ve seçilme hakkını kullanamamalarına sebep olacağı ve ileride hukuki sorunlara yol açacağı açıktır.

70 yıldır taviz vermediği bir demokrasi kültürüne sahip olan ve yönetimleri seçim ile belirlenen kooperatifimizde ortak iradesinin yüksek katılımla tesisini sağlamak ve ortak iradesinin sandığa yansımasını engelleyecek fiziki ve sosyal engellere karşı tedbir almak emaneti taşıyan yönetimimizin öncelikli sorumluluğudur. Kaldı ki bu sorumluluğa vebal almama ve sebep olmama mesuliyeti de dahildir. Yani yönetim sorumluluğumuz her ne kadar genel kurulu zamanında ve isteyen her ortağımızın katılabileceği şekilde gerçekleştirmeyi gerektirse de tek bir ortağımızın bile müzakerelere katılıp oy verip köyüne virüs yükü ile dönmesinin yükleyeceği vebalden daha ağır ve öncelikli bir sorumluk değildir.
Önce sağlık, önce insan diyen bir kurum olarak bu sorumluluk çerçevesinde hem çok sayıda ortağımızın yazılı müracaatı, hem salgının ilimizdeki olumsuz seyri, hem aşı yaptırma oranlarında halen mavi kategori iller seviyesine ulaşılamaması, hem 10.000’in üzerinde katılımın beklendiği genel kurulumuzun yüksek sosyal hareketlilik sebebiyle salgının yayılımında yeni bir dalgaya sebep olabileceği, hem de Sağlık Bakanımızın ilimizin adını vererek vatandaşlarımızı kalabalık ortamlara girmeme konusunda uyarması ve bu uyarı ile vaka sayısındaki artışın katılımı etkileyebileceği, sağlık endişesi nedeniyle çok sayıda ortağımızın genel kurulumuza katılamamasının da ortak iradesinin eksik tesisine neden olabileceğine dair yapılan değerlendirme ve sağlık otoriteleri ile gerçekleştirilen istişareler neticesinde 29 Eylül 2021 Çarşamba günü yapılacağını duyurduğumuz genel kurulumuz şartların daha müsait hale gelmesi umudu ve riskleri azaltabilecek ilave tedbirler de araştırılmak ve uygulanmak üzere yasanın müsaade ettiği son tarihten önce yapılmak üzere ertelenmiştir.

Kanunun Kooperatif genel kurulları için belirlediği son tarih 31 Ekim 2021’dir.

Nöbet değişimini gerçekleştireceğimiz Genel Kurulumuzun yapılacağı tarih, salgının seyri ve ilimizdeki aşılanma oranları takip edilerek ve sağlık otoriteleri ile de günlük istişareler sürdürülerek yine en az 15 gün önceden ilan edilecek ve ortaklarımıza duyurulacaktır. Erteleme nedeniyle kazanacağımız bu kısa sürede genel kurulumuzun minimum seviyede sağlık riski ile gerçekleştirilebilmesi için ilimiz genelinde vakaların makul seviyeye düşmesini beklemek ve umut etmenin yanı sıra bizim de fiilen yapacaklarımız ve yapabileceklerimiz vardır. Mesela henüz aşı olmamış ortaklarımızın bu konuda harekete geçmesinin yanı sıra biz de enfeksiyon hastalıkları uzmanları ile genel kurulun yapılacağı mekânda alınabilecek önlemler ve ilave düzenlemeler ile tedbirler konusunda yoğun bir çalışma içinde olacağız.

Şartların ilk fırsat verdiği anda yapılmak üzere ertelediğimiz genel kurulumuz yapılana kadar biz nöbetimizin başındayız. Ortaklarımızın da yapılacak genel kurulumuza gönül rahatlığı ile katılmaları için aşılarını biran önce yaptırmalarını, emanete talip olan arkadaşlarımızın da mücbir sebeplerle mesafesi biraz uzayan çıktıkları bu bayrak yarışını kooperatifimizin büyüklüğüne demokratik kültürüne yaraşır bir demokratik olgunlukla ve şartlar nedeniyle uzayan zamanı projelerini ve vizyonlarını ortaklarımıza daha iyi anlatabilecekleri bir kazanılmış zaman olarak değerlendirmelerini istirham ediyor, kararımızın ortaklarımız, kooperatifimiz, Konya’mız ve ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum.